Nadruk (PL)

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

designed4inspiration gmbh
reprezentowana przez prezesa Dr. Alexander Nowak

Feldgasse, 34
7072 Mörbisch
Austria
Telefon: 43 2685 20 111
Fax: 06643826064
E-Mail: office@thermosoles.eu
VAT UE.: ATU65788999
 
Nr rej. WEEE: WEEE DE 60682708
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Eisenstadt
Numer w rejestrze handlowym HRB FN348069t


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.