Utylizacja baterii (PL)

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o następujących kwestiach:
Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii jako użytkownik końcowy. Stare baterie, które nosimy lub nosiliśmy jako nowe baterie w naszym asortymencie, można zwrócić bezpłatnie do naszego magazynu wysyłkowego (adres wysyłki). Symbole umieszczone na bateriach mają następujące znaczenia:
Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
Pb = bateria zawiera więcej niż 0,004 % ołowiu na masę
Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002 % kadmu na masę
Hg = Bateria zawiera więcej niż 0,0005% masy rtęci.

Proszę zwrócić uwagę na powyższe informacje.